Grof vuil

Grofvuil wordt vanaf 2010 maandelijks opgehaald, op de eerste woensdag van de maand, enkel nadat u de ophaling hebt aangevraagd. In de afvalkalender vindt u de voorziene ophaaldata terug.

Voor alle duidelijkheid: grofvuil is niet-recycleerbaar afval dat niet in uw huisvuilzak past. Daarvoor is het te groot of te zwaar. Uiteraard kunt u ook nog steeds terecht op het recyclagepark met uw grofvuil. Met eventueel nog bruikbare spullen, kan je terecht in de Kringloopwinkel of in de ’Kringloopcontainer‘ op het containerpark.

Wil je grofvuil meegeven? Volg dan onderstaande richtlijnen:

• Vraag een ophaling aan via www.limburg.net of 0800 90 720. U kunt ook schriftelijk een ophaling aanvragen door gebruik te maken van een grofvuilkaart. Deze kaart haalt u af in het gemeentehuis of bekomt u bij Limburg.net (0800 90 720). Vul de kaart in en stuur deze minstens tien dagen voor de ophaling terug naar het adres vermeld op de kaart.

• Net als vroeger moet u op het aangeboden grofvuil een grofvuilsticker kleven.

• Zet uw grofvuil met een grofvuilsticker tijdig buiten: de dag van de ophaling vóór 6 uur 's morgens of de avond voordien.

• De totale hoeveelheid grofvuil per ophaalbeurt mag niet meer zijn dan 2 m³. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet meer dan 70 kilo wegen. Het mag maximum 2 meter lang en 1 meter breed zijn.

Kosten

Op het grofvuil dat je op de ophaaldag wil meegeven, breng je een grofvuilzelfklever aan met een waarde van € 20,00/stuk. Deze zijn te verkrijgen op de technische dienst van het Administratief Centrum.

afdrukken