Ophaling huisvuil

Ophaaldagen

Donderdag: voor de gemeenten Haren-Bommershoven, Jesseren, Kerniel, Gors-Opleeuw, Broekom, Hendrieken, Voort
Vrijdag: voor de gemeenten Grootloon, Gotem, Kuttekoven, Hoepertingen, Rijkel, Borgloon

De GFT container en de PMD-zak worden om de 2 weken geledigd/opgehaald.
Het restafval wordt om de 2 weken opgehaald.
Grofvuil wordt één keer per maand opgehaald.
Papier wordt één keer per maand opgehaald.


Klik hier om de afvalkalender 2018 te raadplegen

Feestdagen
Bij een wettelijke feestdag, zowel op woensdag, donderdag of vrijdag gebeurt de ophaling op zaterdag erna.


Buiten zetten

Er is geen vaste ophaalroute – hou hier rekening mee en zet jouw afval TIJDIG buiten!! Het afval moet aan de straat gezet worden voor 5.30 uur op de dag van de ophaling of na 18 uur de avond voordien. De ophaling begint om 5.30 uur.
Als jouwafval te laat buiten staat en niet wordt meegenomen of geledigd, keert de ophaalfirma niet terug.

VROEGTIJDIG BUITENZETTEN VAN AFVAL – meerdere dagen voor de dag van ophaling – IS NIET TOEGESTAAN!!


Afval niet opgehaald ?
GFT-container
Kijk eerst of de ophaalfirma geen zelfklever heeft geplakt die aangeeft dat er iets in de container lag wat er niet in thuishoort. Als dit zo is, komt de ophaalfirma niet terug.

Restafval
Heb je de juiste zak gebruikt? Als dat niet zo is, komt de ophaalfirma niet terug.
Zit er niets verkeerd in de zak zoals bijvoorbeeld glas of naalden? Als de ophaalfirma dit opmerkt, neemt die de zak niet mee.

PMD-zak
Als er iets in de zak zit wat er niet in thuishoort, kleeft de ophaalfirma een rode zelfklever op de zak. Zo’n zak met een ‘verkeerde’ inhoud wordt niet meegenomen.

Als er niets verkeerd in de container/zak zat en de container/zak stond tijdig buiten, kan je contact opnemen met de dienst afval 012 67 36 19. Die zal de ophaalfirma verwittigen en vragen om terug te keren om de container te ledigen of de zak op te halen.

afdrukken