RFID

Wat is RFID?

De vernieuwing in de bib is gebaseerd op RFID: Radio Frequency Identification.
Deze technologie werkt op basis van radiogolven. In elk werk van de collectie is een unieke chip, een RFID-label, aangebracht die alle info over het werk bevat.

Hoe werkt het?

1. Maak je keuze
Maak je keuze uit een uitgebreid aanbod van boeken, strips, tijdschriften, luisterboeken, DVD's, CD's en CD-ROMS.

2. Uitlenen via de zelfuitleenbalie
Meld ja aan met je elektronische identiteitskaart of scan je lidkaart. Leg je te onlenen materiaal één voor één op de witte stip. De reader leest automatisch de RFID-labels. De werken worden geïdentificeerd en op jouw naam geregistreerd. Je kunt alles op het scherm volgen. Met een eenvoudige druk op het scherm kun je je etiket uitprinten zodat je over alle gegevens beschikt.

3. Intelligente innamekast
De intelligente innamekast maakt het inleveren van de geleende materialen heel eenvoudig! Zet je boeken in de intelligente kast. DVD's en andere audiovisuele materialen stop je één voor één in de intelligente brievenbus rechts van de kast. Op het scherm naast de innamekast verschijnt alle informatie over het ingeleverd materiaal.
Let op: Niet gescand is boete riskeren!
TIP: Controleer voor het naar huis gaan of al je materiaal daadwerkelijk door de kast is ingelezen. Dit doe je door je lidkaart te scannen aan de uitleenbalie. Op het scherm zie je welke materialen eventueel nog in je bezit hebt. Als lener blijf je tenslotte verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal.

4. Betalen
Het betalen van je lidgeld, reserveringskosten en boetegelden doe je voortaan aan de betaalautomaat. Scan je kaart en volg de eenvoudige instructies op het scherm.

5. Reserveren of verlengen
Houd je de werken liever nog wat langer bij of wil je tijdig over materiaal beschikken? Reserveren en verlengen kan telefonisch, via email of via de website. Verlengen kan uiteraard ook aan de zelfuitleenbalie. Toets "verlengen" aan op het scherm en vervolgens de gewenste titels.

Begeef je naar de balie voor:

- Het inschrijven als nieuw lid.
- Het afhalen van gereserveerde materialen.
- Het bekomen van informatie allerhande.

Niets dan voordelen!

- Vlot.
- Gemakkelijk.
- Privacy gegarandeerd.
- Het bibteam heeft meer ruimte om je beter te begeleiden in je zoektocht naar het meest geschikte document.

Moeilijk?

Indien je nog vragen hebt neem dan zeker contact op met de bib: 012 74 27 39 of bibliotheek@borgloon.be of www.facebook.com/bibborgloon.
De automatisering kwam tot stand met financiële steun van Provincie Limburg.

afdrukken