Taken

De brandweerdienst is gelast met de taken die hem opgedragen zijn krachtens de wetten en reglementen inzake brandbestrijding. De leden van de brandweerdienst mogen als zodanig niet ingezet worden voor andere taken dan die welke voor de dienst vastgelegd zijn. Rekening houdende met de beschikbare middelen van de brandweerdienst, zijn deze taken o.m. de volgende :

A. De brandbestrijding

B. De brandpreventie

Contact:
Technische Dienst, Administratief Centrum Kanunnikenhuis - Speelhof 10 – 3840 Borgloon
Nathalie Francis – tel. 012 67 36 14
e-mail: nathalie.francis@borgloon.be

Politieverordening omtrent de brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen
Goedgekeurd door de gemeenteraad van Borgloon op 2 mei 2006

C. Het gezamenlijk optreden met andere diensten van de openbare of de privé-sector bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen, van welke aard deze gebeurtenissen ook zijn.

D. Reddings- en beveiligingsopdrachten

afdrukken