Adviesraden

Hier vind je alle info over de officiële (erkende) adviesraden van de stad Borgloon.

Adviesorgaan cultuur

Het nieuwe adviesorgaan voor cultuur Borgloon is de opvolger van wat voorheen de cultuurraad en de cultuurkoepel werd genoemd. Dit adviesorgaan –nieuwe stijl- wil zorgen voor een vernieuwde dynamiek in het Loonse cultuur en vrijetijdsbeleid.
Het adviesorgaan voor cultuur is samengesteld uit een afvaardiging van de Loonse verenigingen, culturele instellingen, deelraden binnen het vrijetijdsbeleid en deskundigen, begeleid door medewerkers vanuit de dienst cultuur. Samen proberen zij het Loonse cultuur- en vrijetijdsbeleid onder de loep te nemen en het gemeentelijk beleid te voeden met de nodige adviezen en creatieve ideeën.

Organiek reglement adviesorgaan cultuur
Huishoudelijk reglement adviesorgaan cultuur
 
Samenstelling adviesorgaan cultuur

Wil je meer inlichtingen of wens je toe te treden tot het adviesorgaan cultuur, dan kan je terecht bij:

Dienst Cultuur
Speelhof 10
3840 Borgloon
Tel.: 012 67 36 00
E-mail: dienstcultuur@borgloon.be

Erfgoedraad

De erfgoedraad volgt het erfgoedbeleid m.b.t. het roerend en immaterieel erfgoed op, geeft hierover adviezen aan het beleid, onderneemt acties om dit erfgoed te bewaren en te ontsluiten. Tevens kan deze raad suggesties doen aan, aandachtspunten aanreiken aan het beleid en aan de GeCoRo-raad betreffende het onroerende erfgoed teneinde op die manier mee te werken aan een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid.

De erfgoedraad is enerzijds een adviesraad :
zij adviseert de gemeente op alle punten die betrekking hebben op erfgoed, zowel roerend als onroerend erfgoed maar evenzeer volksverhalen, tradities, gebruiken.

Anderzijds wil deze raad ook een actiegroep zijn en dus zelf heel concrete acties ondernemen. Daarvoor worden werkgroepen samengesteld, zoals de werkgroep Erfgoeddag, de werkgroep Open Monumentendag, de werkgroep inventarisering, de werkgroep burchtheuvel,…

Powerpointpresentatie over de erfgoedraad en de doelstellingen
(Powerpoint)
Huishoudelijk reglement erfgoedraad

Raad Gemeenschapscentrum

De Raad Gemeenschapscentrum is een erkende deelraad van het adviesorgaan voor cultuur Borgloon en volgt het beleid m.b.t. het gemeenschapscentrum, geeft hierover adviezen aan het beleid. Tevens kan deze raad suggesties doen, aandachtspunten aanreiken aan het beleid betreffende de werking van het gemeenschapscentrum.
In tegenstelling tot het adviesorgaan voor cultuur is de raad gemeenschapscentrum een raad met een open structuur. Met andere woorden, als je zin hebt om deze raad te vervoegen, dan kan dat simpelweg gevraagd worden via de melding aan de dienst cultuur Borgloon.

Het huishoudelijk reglement van de Raad Gemeenschapscentrum kan je hier downloaden.

Bibliotheekraad

De bibliotheekraad is een erkende deelraad van het adviesorgaan voor cultuur Borgloon en volgt het beleid m.b.t. de gemeentelijke bibliotheek, geeft hierover adviezen aan het beleid. Tevens kan deze raad suggesties doen, aandachtspunten aanreiken aan het beleid betreffende de werking van de bibliotheek.
In tegenstelling tot het adviesorgaan voor cultuur is de bibliotheekraad een raad met een open structuur. Met andere woorden, als je zin hebt om deze raad te vervoegen, dan kan dat simpelweg gevraagd worden via de melding aan de dienst cultuur Borgloon.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van de Bibliotheekraad

afdrukken