Algemeen directeur

Vera Leemans
tel. 012 67 36 71
fax 012 67 36 74
stuur een e-mail naar Vera Leemans
De algemeen directeur is ondermeer belast met het opmaken van de verslagen van de gemeente- en ocmwraad en de zittingen van het college en het vast bureau, met het uitvoeren van de besluiten en met het toezicht op het personeel.

De algemeen directeur is de verantwoordelijke voor de goede werking van het bestuur en is de hiërarchische chef van het ganse gemeente- en ocmwpersoneel. Zij is de schakel tussen de administratie en het gemeente - en ocmwbestuur. Zij staat in voor de goede werking van alle diensten.

afdrukken