Aangifte beroepswijziging

wat?

In de gemeentelijke bevolkingsregisters, en in het rijksregister van de natuurlijke personen, staat elke burger vermeld met zijn beroep erbij.
Het beroep wordt ook vermeld in de meeste attesten en getuigschriften die afgeleverd worden door de gemeente.
Bij iedere verandering van beroep ben je ertoe verplicht dit te melden (student, bediende, arbeider, gepensioneerd, enzovoort) bij de dienst bevolking van de gemeente waar men ingeschreven is.
Voor bepaalde beroepen, in het bijzonder voor deze waarvan de titel beschermd is, eist de gemeente ter rechtvaardiging de voorlegging van documenten ( bijvoorbeeld arts, architect, journalist,...).
De gemeentebedienden mogen navraag doen over een eventuele beroepsverandering.

hoe aangeven?

Deze aangifte kan gebeuren:

afdrukken