INFORMATIE

De dienst INFORMATIE is verantwoordelijk voor de informatie naar en de communicatie met de bevolking.
Meldingen en klachten worden behandeld en/of aan de juiste dienst overgemaakt.

De informatiedienst is ook bevoegd voor o.a.
- de Nieuwsbrief
- de Stadsgids
- het onthaal van de nieuwe inwoners
- de huwelijksjubilea


Maryse Vandermeeren
tel. 012 67 36 63
stuur een e-mail naar Maryse Vandermeeren 


 
Nieuwsbrief 
 
Provincienieuws 
 
Stadsgids 
  
Inzagerecht 
 
Klachtenbehandeling 
 
TV-Publiek 

Meldingskaart 

Huwelijksjubilea

afdrukken