Afdrukken

College van burgemeester en schepenen

Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Het college vergadert elke dinsdagnamiddag. De vergaderingen zijn niet openbaar. 
 
Burgemeester 

Schepenen

afdrukken