Afdrukken

Financieel directeur

Hilde Thonon
tel. 012 67 36 81
fax 012 67 36 74
e-mail: hilde.thonon@borgloon.be
De financieel directeur is nu ook verantwoordelijke voor het OCMW en staat, onder de functionele leiding van de algemeen directeur, in voor het voeren van de gemeente- en OCMW boekhouding en het opstellen van de inventaris, de financiële analyse en financiële beleidsadvisering en het thesauriebeheer. In overleg met het gemeentelijk managementteam staat zij in voor het opstellen van het voorontwerp van de financiële nota's van het meerjarenplan en van het jaarlijks budget.

De financieel directeur staat in volle eigen verantwoordelijkheid in voor de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole op de beslissingen met een financiële impact, en voor het debiteurenbeheer met de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten.

afdrukken