Centra voor kortverblijf online

Zoek je een kamer in kortverblijf?

Dit kan gemakkelijk via onderstaande link.
Hier krijg je een overzicht van alle Limburgse centra voor kortverblijf en hun vrije kamers. Wanneer je een geschikte kamer gevonden hebt, kan je hierop een optie nemen door je aanvraag via de site te versturen. Je vraag zal snel behandeld worden.

Een zorgbehoevende oudere kan voor maximum 60 aaneensluitende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar in kortverblijf worden opgenomen. Dit betekent een adempauze voor de thuis- en mantelzorg.

Provinciale dienst voor ouderen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
tel. 011 23 72 88

stuur een e-mail naar de provinciale dienst kortverblijf

lees hier meer over het kortverblijf online

afdrukken