Afdrukken

Autonoom gemeentebedrijf Borgloon (AGB)

De gemeenteraad besliste het Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon op te richten.
De raad duidde zeven bestuurders aan, zodat alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van het AGB.

Raad van Bestuur
Danny Deneuker - burgemeester
Kim Mommen
Eric Awouters
Loes Ory
Veronique Smets
Wim Lambrechts
Marilou Vanmuysen

Adviserende bestuurders
Vera Leemans - gemeentesecretaris
Hilde Thonon - financieel beheerder

Secretaris
Jan Carmans

Het AGB is volledig BTW-plichtig en dit in tegenstelling tot de gemeente zelf, die slechts gedeeltelijk BTW-plichtige activiteiten vervult. Hierdoor ontstaan er voor het AGBB vooral opportuniteiten op het vlak van financieel belangrijke en grotere investeringsdossiers, alsook op het vlak van samenwerkingsverbanden, aangegaan met private spelers.
Zodoende wil het stadsbestuur deze wettelijke mogelijkheden benutten om complexere projecten ook in onze gemeente, vlot en financieel voordeliger voor de Loonse gemeenschap te maken.

De Raad van Bestuur zal zich vooreerst toeleggen op de restauratie in de Stroopfabriek.


afdrukken