Afdrukken

Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraadscommissie is samengesteld uit alle gemeenteraadsleden.
De commissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.
De commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen. 
 
Agenda

afdrukken