Afdrukken

Veiligheid

Aandachtsgebieden zijn:

* Een veilige leef- en woonomgeving (thema's: overlast, onveiligheidgevoelens, huiselijk geweld, inbraken, voertuigencriminaliteit)
* Veiligheid rond bedrijvigheid (thema's: bedrijfsinbraken, uitgaan en overlast, grootschalige evenementen)
* Jeugd en veiligheid (thema's: jongerenoverlast, 'harde kern'-problematiek)
* Fysieke veiligheid (thema's: verkeersveiligheid, brandveiligheid, risico's aanwezige bedrijven, rampenbestrijding)
* Integriteit en veiligheid (thema's: organisatiecriminaliteit, georganiseerde criminaliteit, integriteit van lokaal bestuur)

De gemeente is niet de enige instantie die zich bezighoudt met het handhaven van de openbare orde en het bevorderen van veiligheid. Ook andere partijen spelen een rol. Zo zijn de waterschappen verantwoordelijk voor dijkbeheer en bewaakt het Rijk de nationale veiligheid.

Lees hier meer over PREVENTIETIPS

Lees hier meer over het HORECAREGLEMENT

afdrukken