Vacature interne preventieadviseur

Het stadsbestuur van Borgloon is op zoek naar een interne preventieadviseur.

Lees hier de vacature

Lees hier de functiebeschrijving

                                                                                      

                                                         

Asfalteringswerken N79 van 21 tot 23 augustus

Van dinsdag 21 augustus tot en met donderdag 23 augustus worden op de Sint-Truidersteenweg (N79) asfalteringswerken uitgevoerd tussen de kruispunten met de Grootloonstraat en de Kleine Veldsteeg.

Lees hier meer over de werken

 

Boekenmarkt en boekenkaftdag

Op zondag 9 september is Borgloon 'the place to be' voor liefhebbers van boeken. Zowel de boekenmarkt als de boekenkaftdag vinden die dag immers plaats!

Lees hier meer over beide evenementen

 

Sport en speldag voor senioren

Op donderdag 6 september kunnen alle senioren van Borgloon deelnemen aan de jaarlijkse sport en speldag. 


Lees hier meer over deze sportdag voor senioren.

Seniorenfeest 2018

Op vrijdag 28 september 2018 organiseert de Seniorenraad het traditionele seniorenfeest.

Lees hier meer over het seniorenfeest. 
 
 


 
 
 

Publieke inspraak plan MER voor Programmatische Aanpak Stikstof

Van 16 augustus tot en met 16 oktober kan je de kennisgevingsnota over het plan-MER voor het 'Programma Aanpak Stikstof' inkijken. Dit programma heeft als doel bij te dragen tot de realisatie van Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een verdere daling van de stikstofdepositie in deze zones te realiseren.

Lees hier de kennisgevingsnota
Meer info: Departement Omgeving

 

 

Burgemeesterbesluit watertrekken uit de Hoenshovengracht voor inwoners en bedrijven uit Borgloon

Op maandag 6 augustus werd een burgemeesterbesluit uitgevaardigd waarin wordt beslist om aan inwoners en bedrijven van Borgloon de mogelijkheid te bieden om water te trekken uit de Hoenshovengracht aan de Hoenshoevenstraat ter hoogte van het perceel kadastraal gekend afd. 12, sie C, nr. 291D dat eigendom is van de stad Borgloon.

Lees hier het besluit van de burgemeester

Gewijzigde maatregelen n.a.v. de droogte

Op vrijdag 17 augustus 2018 besliste de gouverneur om het verspilverbod voor leiding-, grond- en regenwater op te heffen. Lees hier het besluit tot opheffing.

Daarnaast besloot de gouverneur eveneens om het kampvuurverbod dat sinds 3 juli 2018 van kracht was op te heffen. Lees hier het besluit tot opheffing.

Het geldende captatieverbod op onbevaarbare waterlopen blijft tot nader bericht nog steeds van kracht.
Lees hier het besluit van de gouverneur betreffende het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen

Daarnaast werd er voor de kanalen 'Bocholt-Herentals' en 'Beverlo' een captatie- en recreatieverbod uitgevaardigd nadat hier de aanwezigheid van blauwalg werd vastgesteld.
Lees hier het besluit van de gouverneur

Ook voor het volledige traject van de Zuid-Willemsvaart werd een captatie- en recreatieverbod uitgevaardigd nadat hier de aanwezigheid van blauwalg werd vastgesteld.
Lees hier het besluit van de gouverneur

We begrijpen dat het niet eenvoudig is om een overzicht te bewaren over alle uitgevaardigde maatregelen.
Hier vind je alle info en maatregelen nog eens op een rijtje, alsook enkele tips om zelf zuinig om te springen met water

Tijdelijke maatregelen in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee verlengd voor onbepaalde tijd

Sinds 1 augustus zijn de verbodsbepalingen van het noodbesluit (van 2 juli 2018) voor onbepaalde tijd verlengd met de inwerkingtreding van een nieuw ministerieel besluit. Tegelijk worden er ook afwijkingen toegestaan aan professionele pluimveehandelaars, indien zij aan strikte voorwaarden voldoen.

Lees hier het ministerieel besluit
Lees hier een toelichting bij het ministerieel besluit

De Minder Mobielen Centrale Borgloon zoekt dringend vrijwilligers! 

Lees hier meer over de Minder Mobielen Centrale 

Privacyverklaring

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.

Lees hier onze privacyverklaring om meer te weten te komen over welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken en hoe we ons engageren om deze informatie steeds veilig te beheren.Zomeractiviteiten Klappoel

Ook deze zomer worden er weer heel wat gezellige evenementen georganiseerd op de Klappoel. Om deze evenementen zo vlot mogelijk te laten verlopen, geldt er op deze dagen een gewijzigd verkeersreglement.

Lees hier meer over de verkeersreglementering 


De Borgloon App: nu beschikbaar op jouw smartphone!

App jij 'm al? De Borgloon App!

Onze gloednieuwe Borgloon App is vanaf nu verkrijgbaar in de Google Play Store en in de App Store! Deze gratis app bundelt informatie van de stadsdiensten, de Loonse handelaars en verenigingen in één handig platform.

Via de app ontvang je de laatste nieuwtjes van de stad, kan je vragen stellen aan onze diensten en zelfs meldingskaarten versturen. Lees hier meer over de mogelijkheden van de app en over hoe je je als Loons handelaar of Loonse vereniging gratis kan registreren om zelf een pagina in de app te krijgen.

Bewegen op verwijzing

Kleinstedelijke zorgregio Sint Truiden (Borgloon, Sint Truiden en Nieuwerkerken) is gestart met het project “Bewegen op Verwijzing”, een initiatief van het Vlaamse Instituut voor Gezondsheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en met steun van de Vlaamse Overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. 

Lees hier meer over het project 
 

Hulp bij noodsituaties

Stad Borgloon stapte onlangs mee in BE-Alert, een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in geval van een noodsituatie.

 Lees hier hoe het systeem werkt en hoe je je kan inschrijven

Wist je trouwens dat je via een handige online tool jouw eigen persoonlijke noodplan kan opstellen dat jou en jouw familie helpt om snel én goed te reageren als er iets ernstigs gebeurt?

Test het hier uit en maak in slechts 7 stappen een gepersonaliseerd noodplan voor bij jouw thuis


Mijn dossier

Bevolkingsattesten opvragen, raadplegen en/of afdrukken?
Dat kan via Mijn Dossier
 
 


Organiseer jij een evenement in Borgloon? 

Vraag dit dan tijdig aan en gebruik hiervoor het 

aanvraagformulier organisatie evenement 

afdrukken