Make Belgium Great Again!
Registreer je volgende zondag 23 september als orgaandonor!

Ook het administratief centrum "Kanunnikenhuis", Speelhof 10 zal volgende zondag uitzonderlijk open zijn van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u. om je te laten registreren als orgaandonor.

Lees hier meer

Bekendmaking oproep tot kandidaturen betreffende 'Concessie voor diensten met als voorwerp de uitbating van een horecagelegenheid in combinatie met een evenementenruimte in de voormalige stoomstroopfabriek Wijnants'

Het bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf van Borgloon stelt de horecagelegenheid en evenementenruimte in de voormalige stoomstroopfabriek Wijnants open voor verhuring onder de vorm van een concessieovereenkomst voor een looptijd van 5 jaar.

Lees hier meer info over de concessie en over hoe je hiervoor een kandidatuur kan indienen

Verkiezingen zondag 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober trekken we weer met z'n allen naar de stembus om te beslissen wie er de komende zes jaar onze gemeente en onze provincie zal besturen.

Lees hier de belangrijkste info m.b.t. de verkiezingen

Lees hier meer over het indienen van de voordrachtsakten en de aanwijzing van getuigen voor de stembureaus

Seniorenfeest 2018

Op vrijdag 28 september 2018 organiseert de Seniorenraad het traditionele seniorenfeest.

Lees hier meer over het seniorenfeest. 
 
 


 
 
 

De Minder Mobielen Centrale Borgloon zoekt dringend vrijwilligers! 

Lees hier meer over de Minder Mobielen Centrale 

Verbeteringswerken aan kabelnetwerk Telenet

Tussen 28 augustus 2018 en 15 december 2018 voert Infrax in opdracht van Telenet verbeteringswerken aan het kabelnetwerk in onze gemeente uit. De hinder blijft per straat in de meeste gevallen beperkt tot 1 werkdag.

Lees hier meer over de verbeteringswerken

Publieke inspraak plan MER voor Programmatische Aanpak Stikstof

Van 16 augustus tot en met 16 oktober kan je de kennisgevingsnota over het plan-MER voor het 'Programma Aanpak Stikstof' inkijken. Dit programma heeft als doel bij te dragen tot de realisatie van Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een verdere daling van de stikstofdepositie in deze zones te realiseren.

Lees hier de kennisgevingsnota
Meer info: Departement Omgeving

 

 

Burgemeesterbesluit watertrekken uit de Hoenshovengracht voor inwoners en bedrijven uit Borgloon

Op maandag 6 augustus werd een burgemeesterbesluit uitgevaardigd waarin wordt beslist om aan inwoners en bedrijven van Borgloon de mogelijkheid te bieden om water te trekken uit de Hoenshovengracht aan de Hoenshoevenstraat ter hoogte van het perceel kadastraal gekend afd. 12, sie C, nr. 291D dat eigendom is van de stad Borgloon.

Lees hier het besluit van de burgemeester

Gewijzigde maatregelen n.a.v. de droogte

Op vrijdag 17 augustus 2018 besliste de gouverneur om het verspilverbod voor leiding-, grond- en regenwater op te heffen. Lees hier het besluit tot opheffing.

Daarnaast werd de code rood voor brandgevoeligheid eerst afgeschaald naar code oranje en ondertussen naar code geel. Naar aanleiding hiervan besloot de gouverneur eveneens om het kampvuurverbod dat sinds 3 juli 2018 van kracht was op te heffen.  Lees hier het besluit tot opheffing.

Het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen werd op vrijdag 14 september opgeheven door de gouverneur.
Lees hier het besluit tot opheffing van de maatregel.

Het captatie- en recreatieverbod voor de kanalen 'Bocholt-Herentals' en 'Beverlo' blijft van kracht tot tegenbericht.
Lees hier het besluit van de gouverneur

Ook voor het volledige traject van de Zuid-Willemsvaart blijft het captatie- en recreatieverbod van kracht nadat hier de aanwezigheid van blauwalg werd vastgesteld.
Lees hier het besluit van de gouverneur

We begrijpen dat het niet eenvoudig is om een overzicht te bewaren over alle uitgevaardigde maatregelen.
Hier vind je alle info en maatregelen nog eens op een rijtje, alsook enkele tips om zelf zuinig om te springen met water

Versoepeling tijdelijke maatregelen in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee

Vanaf 1 september wordt het opnieuw mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en niet-commerciële verzamelingen. De verkoop van hobbypluimvee op commerciële verzamelingen of tussen hobbyhouders onderling buiten een verzameling is nog steeds verboden.

Lees hier het ministerieel besluit
Lees hier een toelichting bij het ministerieel besluit

Privacyverklaring

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken.

Lees hier onze privacyverklaring om meer te weten te komen over welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken en hoe we ons engageren om deze informatie steeds veilig te beheren.De Borgloon App: nu beschikbaar op jouw smartphone!

App jij 'm al? De Borgloon App!

Onze gloednieuwe Borgloon App is vanaf nu verkrijgbaar in de Google Play Store en in de App Store! Deze gratis app bundelt informatie van de stadsdiensten, de Loonse handelaars en verenigingen in één handig platform.

Via de app ontvang je de laatste nieuwtjes van de stad, kan je vragen stellen aan onze diensten en zelfs meldingskaarten versturen. Lees hier meer over de mogelijkheden van de app en over hoe je je als Loons handelaar of Loonse vereniging gratis kan registreren om zelf een pagina in de app te krijgen.

Bewegen op verwijzing

Kleinstedelijke zorgregio Sint Truiden (Borgloon, Sint Truiden en Nieuwerkerken) is gestart met het project “Bewegen op Verwijzing”, een initiatief van het Vlaamse Instituut voor Gezondsheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en met steun van de Vlaamse Overheid. Dankzij dit project kunnen de huisartsen inwoners met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach. Die coach helpt de doorverwezen patiënten om meer te bewegen. 

Lees hier meer over het project 
 

Hulp bij noodsituaties

Stad Borgloon stapte onlangs mee in BE-Alert, een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in geval van een noodsituatie.

 Lees hier hoe het systeem werkt en hoe je je kan inschrijven

Wist je trouwens dat je via een handige online tool jouw eigen persoonlijke noodplan kan opstellen dat jou en jouw familie helpt om snel én goed te reageren als er iets ernstigs gebeurt?

Test het hier uit en maak in slechts 7 stappen een gepersonaliseerd noodplan voor bij jouw thuis


Mijn dossier

Bevolkingsattesten opvragen, raadplegen en/of afdrukken?
Dat kan via Mijn Dossier
 
 


Organiseer jij een evenement in Borgloon? 

Vraag dit dan tijdig aan en gebruik hiervoor het 

aanvraagformulier organisatie evenement 

afdrukken