Het mystieke, het religieuze

Abdij Mariënlof

Mariënlof is in 1438 gesticht door Maria van Colen met de hulp van de kruisheren en is sinds 1822 eigendom van de cisterciënzers. Kalmte en rust vind je in de Abdij van Colen waar nog steeds, achter dikke muren, enkele zusters de regels van hun orde trouw zijn en alle drukte aan zich laten voorbijgaan. Een sereen leven van eenvoud in een rijke omgeving.

Het vroegere klooster van Colen mag sinds 1990 de titel van “abdij” dragen. Abdij Mariënlof wordt omwille van haar architectonische schoonheid en rijk meubilair, haar herinneringen aan de Heilige Lutgardis, patrones van de Vlamingen, en reliekschrijn van de Heilige Odilia, door duizenden toeristen bezocht.
Ook de 12de eeuwse koorstoel van de H. Lutgart wordt in de abdij bewaard.

Een bezoek aan de abdij kan:
van 1 april tot 15 oktober  op weekdagen van 14.15u - 17u, zondag van 15u - 17u.
Van 16 oktober tot 30 maart enkel op zondag van 15u – 17u.
Gesloten op maandag en op kerkelijke feestdagen.
Groepen enkel na afspraak via Toerisme BorgloonBrigittijnenklooster (Nieuwland)

Eertijds klooster van de Paters Brigittijnen.
De U-vormige kern dateert uit 1650-63, maar de gebouwen
werden nadien meermaals verbouwd.
De neogotische kloosterkapel dateert uit 1868.
De Gasthuiskapel

Deze kapel behoorde tot het wijdverbreid netwerk van "gasthuizen" dat de hospitaalridders of johannieters in de 12-13de eeuw in onze contreien uitgezet hebben.
Ze waren bedoeld als rust- of overnachtingsplaats voor pelgrims.
De Romaans-gotische kapel was o.m. de begraafplaats van de Loonse graaf Lodewijk I (+ 1171) en zijn echtgenote gravin Agnes.
Kapel van Helshoven

Reeds in het midden van de 13de eeuw was het gehucht Helshoven een regionaal
bedevaartsoord waar O.L.Vrouw van de Blijde Vrede vereerd werd.
De Kapel van Helshoven, gelegen aan de oude Romeinse heirbaan, werd opgericht
in 1254. Later werd er een kluis aan verbonden. De laatste kluizenaar overleed in 1908.
De huidige kapel dateert uit 1659.


afdrukken