Afdrukken

Bakermat van de stroop

De oude stoomstroopfabriek is één van de laatste restanten van de industriële verwerking van fruit tot stroop.
Begin vorige eeuw was Borgloon de bakermat van de stroopfabricatie, waardoor de Lonenaren de bijnaam ’strooplekkers‘ kregen. De fabriek werd opgericht in 1878, en in 1988 werd de bedrijvigheid stopgezet. In 1999 wordt een gedeelte van de fabriek, met inbegrip van de volledige installatie, als beschermd monument geklasseerd.

In 2005 koopt het stadsbestuur van Borgloon de stroopfabriek.


 
 
 

In 2007 wint de stoomstroopfabriek van Borgloon de finale van de monumentenstrijd in Vlaanderen.
Een groepsbezoek aan deze fabriek onder begeleiding van een gids kan na reservatie bij de dienst Toerisme.  Beperkte rondleiding afhankelijk van de toestand restauratiewerken!!!


Op het gekasseid binnenpleintje van het Kanunnikenhuis op het Speelhof, staat het beeldje van de Strooplekker, de spotnaam van de Lonenaren.
De Strooplekker is een vrolijk manneke. Hij verbeeldt ons rijke verleden. Zijn hoofd is een appel, zijn lijf een peer, tezamen de vruchten die we van oudsher in deze streek verbouwen.
De stroop verwijst naar het product dat we vroeger massaal fabriceerden.

afdrukken