Afdrukken

Deontologische code

De "deontologische code voor lokale mandatarissen" omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes dat de lokale mandatarissen als leidraad dienen te nemen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlening aan de Loonse bevolking.

Deontologische code voor mandatarissen

afdrukken