Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is een belangrijk document en een onmisbaar instrument voor de raadsleden. Hierin wordt immers de werking van de gemeenteraad nader omschreven en vinden de raadsleden ook meer informatie over de rechten die ze hebben. Bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode moet de raad een huishoudelijk reglement aannemen. Dit kan een volledig nieuw reglement of de bekrachtiging van het bestaande reglement zijn. In ieder geval moeten de raadsleden er een uitspraak over doen. De gemeenteraad kan het huishoudelijk reglement te allen tijde wijzigen.

Lees hier het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

afdrukken