Huwelijk

Vastleggen van huwelijksdatum - Aangifte van het huwelijk

Als inwoner van Borgloon ben je verplicht te trouwen in Borgloon of in de gemeente waar je partner is ingeschreven in de bevolkingsregisters wanneer dat niet in Borgloon is.

Besluit je in Borgloon te trouwen, dan kan je best geruime tijd op voorhand de trouwzaal reserveren.  Je kan dit ook telefonisch of via onderstaand mailadres doen.
De huwelijksvoltrekking kan enkel gegarandeerd worden nadat het huwelijksdossier volledig samengesteld werd onder de voorwaarden zoals voorzien in het burgerlijk wetboek, de akte van huwelijksaangifte is opgesteld en er geen wettelijke bezwaren zijn tegen de huwelijksvoltrekking.

Huwelijken worden elke dag van de week, weekend en feestdagen voltrokken.  Het uur van de huwelijksvoltrekking is afhankelijk van eerdere reservaties.  
De huwelijken worden voltrokken in de trouwzaal van het stadhuis, Markt, Borgloon.  
Het is niet langer verplicht getuigen mee te brengen.  Wil je toch getuigen, dan mag je je op de dag van het huwelijk laten vergezellen door maximum 4 getuigen.  Eventuele getuigen moeten meerderjarig zijn en dienen een geldig identiteitsbewijs voor te leggen op de dag van de huwelijksvoltrekking.

Bij het eerste contact zullen afspraken gemaakt worden en wordt informatie gegeven over het opstellen van een akte van huwelijksaangifte die altijd aan een huwelijk vooraf moet gaan.  Een huwelijk mag namelijk niet voltrokken worden vóór de 14de dag na de datum van het opstellen van die akte van aangifte.  Het huwelijk moet bovendien voltrokken worden binnen de 6 maanden na het verstrijken van die eerste termijn van 14 dagen.  

Een akte van huwelijksaangifte kan maar worden opgesteld nadat alle nodige documenten zich in het huwelijksdossier bevinden.  Wanneer ze officieel beschikbaar zijn in België zal de ambtenaar deze documenten zelf verzamelen.  Indien de voor te leggen documenten in het buitenland moeten worden opgevraagd, moet je dit altijd zelf doen.  Deze buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisaties en moeten naar het Nederlands vertaald worden door een beëdigd vertaler.
Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met de dienst burgerlijke stand.

Voor al je vragen kan je terecht bij:
Dienst Burgerzaken
Lisiane Deliever
tel. 012 67 36 67
stuur een e-mail naar Lisiane

Nodige documenten

Bij een eerste contact voor het afspreken van een huwelijksdatum, moet je geen documenten voorleggen.

De aangifte moet gebeuren door beide of door één van de aanstaande echtgenoten. Bij afwezigheid van één van de aanstaande echtgenoten heb je een gelegaliseerde volmacht nodig (handtekening moet gewettigd zijn) waaruit zijn/haar toestemming met de aangifte blijkt.
Na de aangifte volgt een wettelijke wachttermijn van 14 dagen vooraleer je kan huwen. De aangifte mag niet vroeger dan zes maanden voor de huwelijksdatum gebeuren.
Wat nog vermelden bij de aangifte?
getuigen: het is niet langer verplicht getuigen mee te brengen.  Wil je toch getuigen, dan mag je je door max. 4 meerderjarige getuigen vergezellen.
Bij de aangifte van je huwelijk geef je hun naam, voornaam, geboortedatum, woonplaats en de verwantschap.


Voor het afsluiten van een akte van huwelijksaangifte (dus voorafgaand aan het huwelijk), moet je wel volgende documenten voorleggen:
* een bewijs van identiteit - als inwoner van België dus je identiteitskaart
* een volmachtformulier (bij afwezigheid van één van de aanstaande echtgenoten tijdens de aangifte)
Bijkomend wanneer je niet in België bent geboren
* een eensluidend verklaard afschrift van de akte van geboorte
Bijkomend wanneer je niet in België bent ingeschreven:
* een bewijs van nationaliteit
* een bewijs van inschrijving
* een bewijs van inschrijving of van gewone verblijfplaats sedert meer dan 3 maanden
Bijkomend indien je pas na het bereiken van de leeftijd van de leeftijd van 18 jaar in België kwam wonen en werd ingeschreven:
* een bewijs van burgerlijke staat (ongehuwd, wettig gescheiden, nietigverklaring huwelijk, weduwe of weduwnaar).  Dit bewijs moet ook geleverd indien je ingeschreven werd als meerderjarige in België komende vanuit het buitenland,
* een bewijs van burgerlijke staat met de vermelding ongehuwd, wettig gescheiden of weduwe of weduwnaar,
* een attest waaruit blijkt dat in hoofde van de vreemde partner voldaan is aan de voorwaarden gesteld volgens de regels van het land waarvan betrokkenen de nationaliteit draagt.

Buitenlandse documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler.

Wat kost dit?
Trouw weekdag: 100 euro
Trouw weekend/feestdag : 150 euro

Waar aangeven?

Dienst Burgerzaken
Lisiane Deliever
tel. 012 67 36 67
stuur een e-mail naar Lisiane

Uittreksel akte van huwelijk

Wat?
Dit is een weergave van de gevraagde en essentiële elementen van de huwelijksakte.
Wie kan dit aanvragen?
Personen gehuwd in deze gemeente kunnen terecht bij de dienst bevolking op het administratief centrum.
Hoe aanvragen?
Deze aanvraag kan gebeuren:
persoonlijk aan het loket. Je moet zeker je identiteitskaart meebrengen.
Dit bewijs wordt kosteloos afgeleverd.

Meertalig uittreksel akte van huwelijk

Wat?
Dit is een weergave van de gevraagde en essentiële elementen van de huwelijksakte in verschillende talen.
Wie kan dit aanvragen?
Personen gehuwd in deze gemeente kunnen terecht bij de dienst burgerlijke stand op het administratief centrum.
Hoe aanvragen?
Deze aanvraag kan gebeuren:
Persoonlijk aan het loket. Je moet zeker je identiteitskaart meebrengen.
Zijn er kosten aan verbonden?
Dit bewijs wordt kosteloos afgeleverd.

afdrukken