Reispaspoort

wat?

Een reispas is een officieel document dat door de daartoe bevoegde autoriteiten van een staat aan haar onderdanen wordt afgegeven, zodat zij naar het buitenland kunnen reizen en van daaruit kunnen terugkeren.
Je hebt geen reispas nodig voor de meeste landen die lid zijn van de Europese Unie.
Je hebt een geldige individuele reispas en eventueel een visum nodig voor de meeste landen buiten de Europese Unie. Om te weten welke landen een reispas en/of visum vereisen, raadpleeg je het beste:
het consulaat of de ambassade van het land waar je heen reist of je reisagent.

Leveringstermijn en kostprijs:
gewone procedure : 5 werkdagen
volwassenen : € 84,00
minderjarigen (-18 j) : € 54,00

spoedprocedure : 1 werkdag
volwassenen : € 265.50
minderjarigen (-18 j) : € 230,00

superdringende procedure: 4,5u (aanvraag gebeurde op de dienst bevolking - de afhaling gebeurt in Brussel)
volwassenen: € 325,50
minderjarigen (-18j): € 290,00

hoe?

De nieuwe reispas vraag je persoonlijk aan. Ook kinderen, ongeacht hun leeftijd, moeten aanwezig zijn indien voor hen een reispas wordt aangevraagd.

waar?

Dienst Burgerzaken
Carine Geunis
tel. 012 67 36 87
stuur een e-mail naar Carine

OPGELET!

Vanaf 15.06.2014 hebben de nieuwe reispassen voor meerderjarigen een geldigheidsduur van 7 jaar.
Voor de minderjarigen blijft de geldigheidsduur van de reispassen 5 jaar. De reispassen kunnen niet meer verlengd worden.
Verlies, diefstal of vernietiging van een reispas moet aangegeven worden bij de politie. Dit is heel belangrijk: ook al dateert het verlies, diefstal of vernietiging van jaren geleden. Je moet hoe dan ook aangifte doen, want het attest van aangifte vervangt de oude reispas bij aanvraag om een nieuwe.
Meebrengen:
1 recente  pasfoto
je identiteitskaart
je vorige reispas
Indien jonger dan 18 jaar: de ouder of de voogd die de toelating geeft, moet ter plaatse het aanvraagformulier ondertekenen.
De afhaling moet niet persoonlijk gebeuren. De persoon die de reispas komt afhalen, moet het ontvangstbewijs meebrengen dat je bij de aanvraag kreeg.
meer info:
Een pasfoto moet steeds recent en origineel zijn. Origineel betekent dat een kopie of een computerprint niet worden aanvaard. Professioneel ontwikkelde digitale foto's van goede kwaliteit kunnen wel.
Verder moet een pasfoto aan de volgende voorschriften voldoen:
-formaat: 35 x 45 mm (de hoogte van het hoofd, gemeten van kin tot de kruin, is minimum 25 mm en maximum 35 mm)
-In vooraanzicht getrokken (dus niet schuin of in profiel)
-Met een witte achtergrond
-Voorhoofd, ogen, wangen, kin en neus moeten onbedekt zijn.

Zwart-wit foto's worden niet  aanvaard.
Voor welk land heb je welk reisdocument nodig?

afdrukken