INZAGERECHT

Je wenst:
- inzage te krijgen in een bestuursdocument
- uitleg te krijgen aangaande een bestuursdocument
- een afschrift te krijgen van een bestuursdocument

Vul dan onderstaand aanvraagformulier in en stuur dit op naar
Stadsbestuur Borgloon
Speelhof 10
3840 Borgloon

Je aanvraag zal worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. Binnen de 15 kalenderdagen zal je aanvraag worden beantwoord. Deze termijn kan worden verlengd tot 30 kalenderdagen indien de informatie niet tijdig kan worden verzameld. In dit geval zal je hiervan op de hoogte worden gesteld. Je aanvraag zal tevens in een register worden genoteerd.


Aanvraagformulier inzage en afschrift gemeentelijke documenten

Belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaar 2013 tot en met  2019
 afdrukken