Reglement klachtenbehandeling

1. meldingen, informatieaanvragen, suggesties, ... (0e-lijn)

2. een 1e-lijnsklacht: een uiting van ontevredenheid van een burger die klaagt over een door de overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie

3. een 1e-lijnsklacht die niet naar behoren werd opgelost (2e-lijn)

Reglement klachtenbehandeling

afdrukken