Schade aan teelten en gewassen:

Wat:
Als gevolg van uitzonderlijke meteorologische verschijnselen zoals overvloedige regen, hagelbuien, vorst,… kan er schade aan teelten en gewassen ontstaan.
Deze schade kan erkend worden tot landbouwramp als gelijktijdig voldaan wordt aan onderstaande 3 criteria:
- Terugkeerperiode groter dan 20 jaar;
- Totale schade hoger dan € 1,24 miljoen;
- Gemiddelde schade per dossier groter dan € 5 580,00.

Aangifte:
Om een dossier tot erkenning als landbouwramp bij de Minister van Middenstand en Landbouw te kunnen indienen is het belangrijk om over een raming van de schade te beschikken opgesteld door een gemeentelijke commissie voor de vaststelling van landbouwschade.

In het geval van schade aan teelten en gewassen is het zeer belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de dienst Landbouw van de stad Borgloon en het standaard aangifteformulier van vaststelling van schade aan teelten in te vullen.
Vervolgens zal een gemeentelijke commissie samengesteld worden en ter plaatse gaan om de gemelde landbouwschade vast te stellen (raming van de schade).
Het opgemaakte proces- verbaal wordt dan overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Limburg, zodanig dat de aanvraag tot erkenning als landbouwramp kan gericht worden aan de Minister van Middenstand en Landbouw.

Aangifteformulier:
Aangifteformulier van vaststelling van schade aan teelten

afdrukken