Plaatselijke gebruiken m.b.t. de afsluitingen van eigendommen te Borgloon

 In Borgloon zijn volgende plaatselijke gebruiken ivm de afsluiting van eigendommen van toepassing:

 Afhankelijk van de ligging van uw perceel kunnen concrete bepalingen (vb. beperkte hoogte van afsluiting, …) uit een verkavelingsvergunning, een BPA of een RUP van toepassing zijn.
Om na te gaan of dergelijke specifieke bepalingen voor uw perceel van toepassing zijn kan u contact opnemen met de dienst Ruimtelijk Ordening van de stad Borgloon.

 Indien geen van bovengenoemde bepalingen van toepassing zijn, zijn volgende plaatselijke gebruiken op het ganse grondgebied van Borgloon van toepassing:

Op de scheidingslijn:
- haag tot 2 meter hoogte
- afsluiting in draad (met eventueel klimop) tot max. 2 meter hoogte

Vanaf 0,5 meter van de scheidingslijn:
- haag en andere heesters tot max. 3 meter hoogte

Vanaf 2 meter van de scheidingslijn:
- alles hoger dan 3 meter, behalve canadabomen

Canadabomen:
- in bebouwde kommen op minimum 4 meter van de scheidingslijn;
- in open veld op 3 meter van de scheidingslijn;
- wanneer het een bos betreft op 8 meter van de scheidingslijn.

Uiteraard bespreekt u best vóóraf even uw plannen rond het bouwen of aanplanten van een afsluiting met uw buur. Vergeet niet dat bij werken op de perceelsgrens beide partijen akkoord dienen te gaan met de geplande werken!

Voor meer informatie kan u terecht bij de milieudienst van de stad Borgloon.

afdrukken