Bermen

Het stadsbestuur beschikt over een bermbeheersplan waarin alle waardevolle bermen op het grondgebied van Borgloon opgenomen zijn. In dit plan wordt de bedoeling van het stadsbestuur om de bermen op het grondgebied van Borgloon op een ecologisch en economisch verantwoorde manier te beheren, geconcretiseerd. Dit bermbeheersplan, dat ter inzage ligt op de milieudienst, is gebaseerd op het bermdecreet. In dit decreet is o.a. opgenomen dat het gebruik van biociden op de bermen verboden is.

Sedert meerdere jaren wordt een deel van de maaiwerken op bermen uitbesteed aan een externe firma. Deze firma maait bermen met afvoer van maaisel. Het budget dat jaarlijks voorzien wordt voor het uitbesteden van maaiwerken aan bermen neemt jaarlijks toe zodat de hoeveelheid bermen die in eigen beheer wordt gemaaid elk jaar afneemt omdat er meer maaiwerken door een externe firma kunnen worden uitgevoerd.

 

afdrukken