Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen:
Bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijke of synthetische stoffen die ingezet worden tegen planten en dierlijke organismen, zoals “onkruid”, insecten, aaltjes en schimmels. Door veelvuldig en ongecontroleerd gebruik komen deze pesticiden terecht in lucht, bodem en water. Zo worden planten en dieren in hun leefomgeving aan heel wat giftige en weinig afbreekbare stoffen blootgesteld.

Risico:
Het risico van bestrijdingsmiddelen voor mens en milieu dient tot een aanvaardbaar en zo mogelijk tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht te worden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij vormt de bescherming van de drinkwatervoorziening.

Wat doet het stadsbestuur:
In de komende jaren zal de technische dienst in samenspraak met de mileuambtenaar trachten het gebruik van bestrijdingsmiddelen maximaal te beperken en de resultaten van milieuvriendelijke alternatieven op de voet te volgen.
Het preventief gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt en er zullen op verschillende plaatsen bodembedekkers worden aangeplant.
De aanleg van openbaar groen dient in de toekomst uitgevoerd te worden volgens het principe “Meer groen met minder onderhoud”. Zo zal het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk verminderd worden door aangepaste beplanting en verhardingen.
Het Reductieprogramma 2008 ligt ter inzage op de milieudienst.

Wat kan u doen:
Zowel particulieren als landbouwers/fruittelers kunnen hun steentje bijdragen aan het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Enkele tips kan je vinden op de website www.zonderisgezonder.be


afdrukken