Bodem

Voor elke overeenkomst tot overdracht is een bodemattest nodig.
Als particulier hebt u het meest te maken met drie soorten overdrachten:

• de overdracht onder levenden van het eigendomsrecht op goederen
• het aangaan of beëindigen van een huur-, handelshuur- of concessieovereenkomst
voor een gecumuleerde duur van meer dan 9 jaar
• het vestigen en beëindigen van een erfpacht of opstalrecht

Bodemattest:
Het decreet stelt duidelijk: geen overeenkomst tot overdracht zonder bodemattest. Dit bodemattest moet worden aangevraagd bij de OVAM. Meestal is het de verkoper, verhuurder of leasing-gever die het bodemattest moet aanvragen, maar soms rust deze verplichting bij de huurder of leasingnemer. Dit laatste is het geval wanneer een huur-, handelshuur- of concessieovereenkomst voor een gecumuleerde duur van meer dan 9 jaar wordt stopgezet.

Aanvraagprocedure:
- De overdrager vraagt een aanvraagformulier aan voor een bodemattest bij de OVAM
of de gemeente (voor sluiting van de overeenkomst)
- De overdrager stuurt het aanvraagformulier naar de OVAM -samen met de laatste
beschikbare kadastrale legger, stort de kostprijs per kadastraal perceel en voegt het
betalingsbewijs eraan toe.
- De OVAM levert uiterlijk twee maanden na de aanvraag het attest af.
- De overdrager deelt de inhoud van het bodemattest aan de kandidaat-verwerver
mee.
- De inhoud van het bodemattest wordt ook overgenomen in de onderhandse akte,
waarin de overdracht van de gronden wordt vastgelegd.
- De notaris dient in alle akten van overdracht een verklaring van de overdrager op te
nemen dat de verwerver voor het sluiten van de overeenkomst op de hoogte is
gebracht van de inhoud van het bodemattest.
- De notaris neemt ook in alle akten van overdracht de inhoud van het bodemattest
op.

afdrukken