Bosbeheersplan

Het bosbeheersplan van de stad Borgloon dateert van 2004. Alle betreffende bossen zijn eigendom van de stad Borgloon. De totale opgenomen oppervlakte bedraagt 63,3246 ha.
De betreffende bossen zijn op enkele uitzonderingen na populierenaanplantingen. Een aanzienlijk deel hiervan is verpacht als graasweide, namelijk 19,34 ha.

De stad Borgloon is tevens eigenaar van enkele beboste percelen voor een totale oppervlakte van 6,20 ha waarvoor een erfpachtovereenkomst werd afgesloten met de vzw Natuurpunt en die opgenomen werden in beheerplannen voor erkende natuurreservaten. De betreffende percelen worden gevat door het Natuurdecreet en zijn bijgevolg niet in dit beheerplan opgenomen.

Het bosbeheersplan ligt ter inzage bij de milieudienst.

afdrukken