Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling is voldoen aan de behoeften van de huidige generatie zonder daarbij de invulling van de behoeften van de generaties die na ons komen, in het gedrang te brengen.
Duurzame ontwikkeling is een mondiaal gegegven en werkt op lange termijn. Bovendien omvat het niet alleen “het leefmilieu”, ook sociale en economische aspecten zijn betrokken partij.

Elke aardbewoner heeft in principe 1,7 ha aardoppervlakte ter beschikking om te voldoen aan zijn/haar behoeften .Dit noemt men het “eerlijk aardeaandeel”.
De oneindige beschikbaarheid van grondstoffen is niet langer vanzelfsprekend. Toekomstige generaties zullen geconfronteerd worden met de eindigheid van de reserves: aardolie, gas, ertsen, mineralen, hout, …
Bijgevolg moeten we veel efficiënter omspringen met energie, materialen en grondstoffen.
Op het niveau van het productieproces moeten we streven naar werken met gesloten kringen waarbij zoveel mogelijk energie en materialen hergebruikt worden in de productiecyclus.
Op het vlak van productinnovatie moeten we evolueren naar producten met een minimale inhoud aan grondstoffen, gemaakt van biologisch afbreekbare materialen, met een lange levensduur, die gemakkelijk herstelbaar zijn en opgebouwd zijn uit recycleerbare modules.

De gemeente draagt ook haar steentje bij door gebruik van secundaire grondstoffen (bv. gemalen bouwpuin in plaats van nieuw grind), gebruik van FSC-hout, gebruik van compost van GFT-afval, …

afdrukken