Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of voedselagentschap) is een openbare dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker.
Via inspecties, bemonsteringen en analyses houdt het FAVV toezicht op de hele voedselketen: grondstoffen, landbouwbedrijven, voedingsindustrie, winkels en restaurants, …
Het FAVV houdt toezicht op de zelfcontrolesystemen die de operatoren moeten hebben om de veiligheid van hun producten te waarborgen. Het is ook bevoegd voor de controle inzake dierengezondheid, plantengezondheid en het welzijn van landbouwhuisdieren. Het FAVV controleert ook de in- en uitvoer van dieren, planten en voedingsmiddelen van en naar landen buiten de Europese Unie.

Meldpunt FAVV:
Wie vragen of klachten heeft over de voedselveiligheid kan het meldpunt voor de consumenten contacteren. U kan er ook terecht met vragen over hygiëne in winkels en restaurants, etikettering, …
Tel. 0800 135 50 op weekdagen van 9 tot 17 uur (gratis nummer) of via e-mail: meldpunt@favv.be

Ombudsdienst FAVV:
Operatoren die om een of andere reden klachten hebben over de manier waarop ze tijdens een controle behandeld werden of die gewoon de opgelegde maatregelen niet begrijpen kunnen zich met hun klachten of vragen wenden tot de ombudsdienst van het FAVV.
Tel. 0800 134 55 tijdens de kantooruren (gratis nummer) of via e-mail: ombudsdienst@favv.be

Contactgegevens FAVV:
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Administratief Centrum – Kruidtuin
Food Safety Center
Kruidtuinlaan 55
1000 BRUSSEL
Tel. 0221 182 11
(bereikbaar via metrostation Kruidtuin, aanduiding Kruidtuincomplex volgen)
www.favv.be of via e-mail: info@favv.be

afdrukken