Kapvergunningen

Kappen van bomen: altijd met heraanplant

  • Eerst dient te worden nagegaan of het bosdecreet van toepassing is.
    Indien het bosdecreet van toepassing is, dient een kapmachtiging te worden aangevraagd bij het Agentschap voor Natuur en Bos.
    Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij de milieudienst of via de website www.bosengroen.be
  • Indien het bosdecreet niet van toepassing is zijn er twee mogelijkheden, afhankelijk van de omtrek van de te kappen bomen op 1 meter hoogte boven het maaiveld.
    • Omtrek boom op 1 meter hoogte > 1m: stedenbouwkundige aanvraag , dossier in te dienen bij de dienst ruimtelijke ordening
    • Omtrek boom op 1 meter hoogte < 1m: natuurvergunning, dossier in te dienen bij de milieudienst.

Ontbossen, zonder heraanplant, voor bomen in bosverband
Voor ontbossen is een stedenbouwkundige vergunning nodig. Hier gelden geen uitzonderingen op. Er is voor deze gevallen een compensatieregeling van toepassing. Deze compensatie wordt niet opgelegd in de regelgeving inzake ruimtelijke ordening, maar in het bosdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten

afdrukken