Limburg gaat klimaatneutraal en Borgloon doet mee !


Provincie Limburg heeft de ambitie om tegen 2020 kilmaatneutraal te zijn. Dit kan natuurlijk niet zonder het engagement van de Limburgse steden en gemeenten.
Ook Borgloon wil meewerken aan de provinciale klimaatdoelstelling.

Als gevolg van het bovenstaande heeft de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2011 beslist om toe te treden tot het "Convenant of Mayors" ofwel het Burgemeesterconvenant.  
"Covenant of Mayors" is een initiatief van de Europese Commissie. Het convenant stimuleert lokale besturen om verder te gaan dan de EU 20/20/20 doelstellingen (tegen 2020 reductie CO2- uitstoot van 20% door verhoging energie- efficiëntie met 20% en verhoging aandeel duurzame energiebronnen in totale energiemix tot 20%).

Een van de verplichtingen van het "Covenant of Mayors" is de opmaak van een gemeentelijk klimaatactieplan. Het gemeentelijk klimaatactieplan werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2012. Recent werd het gemeentelijk klimaatactieplan ook goedgekeurd door de Europese Commissie.

Maar het werk is natuurlijk niet gedaan bij de opmaak en goedkeuring van een gemeentelijk klimaatactieplan. De lopende initiatieven binnen deze klimaatambitie worden verdergezet en er zullen de komende jaren nieuwe intiatieven worden opgezet samen met alle betrokkenen.

Voor meer informatie kan je terecht bij de milieudienst, Evi Boiten, 012/673 607 of evi.boiten@borgloon.be

afdrukken