Milieubeleidsplan

De gemeentelijke overheden hebben de laatste jaren heel wat extra taken, bevoegdheden en instrumenten gekregen om beter te kunnen inspelen op noden of problemen die zich eerder op lokaal vlak situeren of waarvan een meer gerichte aanpak op lokaal vlak in belangrijke mate bijdraagt tot een algemene verbetering op regionaal niveau.
Eén van deze extra taken en bevoegdheden betreft de zorg voor het milieu op gemeentelijk vlak. Via een verbeterde milieuzorg op gemeentelijk vlak wenst het Vlaams Gewest, eveneens in samenwerking met de provinciale overheden, te komen tot een verbetering van de milieukwaliteit en een duurzame omgang met het milieu te bewerkstelligen.

Het gemeentelijk milieubeleidsplan (GMBP) Borgloon loopt tot eind 2012. Dit plan wil een aanzet zijn voor de sturing van het gemeentelijk milieubeleid op langere termijn.

Het gemeentelijk milieubeleidsplan ligt ter inzage bij de milieudienst.

afdrukken