Gemeentelijk reglement voor de plaatsing van reclameborden

Met het oog op de openbare orde, veiligheid, rusten en reinheid van de wegen, straten en pleinen besliste het stadsbestuur om een politiereglement op te maken inzake allerlei inrichtingen en middelen voor reclame, publiciteit en aankondigingen.
De wildgroei aan reclameborden is reeds geruime tijd een doorn in het oog van vele inwoners van Borgloon. Vaak belemmeren deze borden het zicht en vormen hierdoor een gevaar voor het verkeer.
Deze verordening geldt voor alle, van op de openbare weg waarneembare inrichtingen en middelen voor tijdelijke en langdurige publiciteit op openbaar domein en op privaateigendom.
Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden inrichtingen en middelen voor publiciteit op te richten, te plaatsen, aan te brengen en in stand te houden.
De inrichtingen en middelen voor publiciteit, die onvergund of niet overeenkomstig de vergunning of in strijd met deze verordening geplaatst, aangebracht of in stand gehouden worden, kunnen bijzonder verbeurd verklaard worden, overeenkomstig artikel 42 van het Strafwetboek.

Vergunning aanvragen:
De vergunning voor de plaatsing van reclameborden dient voorafgaand schriftelijk aangevraagd worden door middel van het ter beschikking zijnde standaardaavraagformulier.

Documenten:
Reglement tijdelijke reclameborden
Vereenvoudigd meldingsformulier tijdelijke reclameborden


afdrukken