Ruilverkavelingen

Grootloon

De ruilverkaveling Grootloon ligt ten zuiden van het stadscentrum Borgloon. De noordgrens is de steenweg van Sint-Truiden naar Tongeren. De ruilverkaveling bevat delen van de gemeente Borgloon en van Heers en is 877 ha groot.

De herverkaveling is definitief afgerond en neergelegd. Het herverkavelingsplan en de bijhorende afpaling van de kavels zijn dus definitief. Op 27 april 2007 werd de ruilverkavelingsakte in feestelijke stemming ondertekend. In de daarop volgende maanden krijgt iedere eigenaar een notariële akte en een gedetailleerd plan toegestuurd.

De procedure:
- Onderzoek naar het nut;
- goedkeuring van het ruilverkavelingsplan door de minister;
- oprichting van het ruilverkavelingscomité en commissie van advies door minister;
- bepaling van de inbreng;
- werken: 2005 – 2010;
- herverkaveling: 2006;
- ruilverkavelingsakte: april 2007.

Voor vragen over de lopende of geplande werken kan u terecht bij:
Projectleider: Eddy Dupae, 011 29 87 81
Leidend ambtenaar: Ive Schepers, 011 29 87 65 of 0494 56 48 62
Toezichter der werken: Louis Chaltin, 011 29 87 68 of 0473 85 85 83


Jesseren

De ruilverkaveling Jesseren strekt zich uit over een deel van Borgloon-centrum ten NO van N79, Kerniel, Jesseren, Haren-Bommershoven, Gors-Opleeuw en deels op het grondgebied van Kortessem en is 1975 ha groot.

Het comité en de commissie van advies werden geïnstalleerd in vergadering van 03.12.2004 en hebben hun werkzaamheden opgestart voor de waardebepalingen van de verschillende percelen.
Een eerste openbaar onderzoek omtrent de waardebepaling van de gronden werd reed georganiseerd.

Op zondag 25 juni 2017 werd in de ruilverkaveling Jesseren een uniek archeologisch kunstwerk officieel ingehuldigd. Tijdens een archeologisch proefsleuvenonderzoek voorgaande aan de aanleg van waterbufferbekkens in de ruilverkaveling in 2011 werden immers Gallo-Romeinse nederzettingsresten gevonden. Lees hier meer over de vondsten en het kunstwerk.

Voor vragen over deze ruilverkaveling kan u terecht bij:
Projectleider: Hilde Stulens 011 29 87 00
Herverkavelaar: Leo Gutschoven 011 29 87 00

afdrukken