Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013

Om uitwerking te geven aan het duurzaamheidsprincipe in Borgloon ondertekende het stadsbestuur een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest voor een periode van 2008 tot 2013, kortweg SO 2008-2013.
Deze SO bevat, verdeeld over verschillende thema’s heel wat verplichtingen waaraan het stadsbestuur dient te voldoen om beloond te worden met subsidies.
Het stadsbestuur ondertekende deze SO op onderscheidingsniveau.
Voor meer informatie kan u terecht op de website:
http://www.lne.be/doelgroepen/lokale-overheden/so-2008-2013

Algemene beginselen:
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verbindt de gemeente zich ertoe volgende beginselen van duurzaam beleid te respecteren:
- Het voorkomingsbeginsel of beginsel van preventief handelen:
milieuschade moet worden voorkomen;

- het voorzorgsbeginsel:
ernstige aanwijzingen zijn voldoende om een mogelijk probleem aan te pakken, zonder dat
wetenschappelijke consensus over het oorzakelijk verband tussen verontreiniging en effect nodig is;

- de voorkeur voor brongerichte maatregelen:
het probleem wordt aan de bron aangepakt;

- het stand-still-principe:
de bestaande kwaliteit blijft minimaal behouden;

- het beginsel van “de vervuiler betaalt”:
wie schade of verstoring veroorzaakt, moet ook instaan voor de (kosten van de) opruiming of
hersteloperatie.

Duur van de overeenkomst:
De overeenkomst beslaat de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013.

Rapportering:
De gemeente rapporteert jaarlijks tegen 1 april over de uitvoering van deze overeenkomst via het gemeentelijk milieujaarprogramma.

De milieujaarprogramma's liggen ter inzage op de milieudienst.

afdrukken