Vergunningen voor het wijzigen van groene elementen

Vergunningen:
Wie plannen heeft om bomen, hagen, of andere groene elementen te rooien dient zich ervan op de hoogte te stellen dat in bepaalde gevallen hiervoor vergunningen voor aangevraagd dienen te worden

Zorgplicht:
Iedereen die handelingen verricht of hiervoor de opdracht geeft waardoor natuurelementen geschaad kunnen worden is verplicht de schade te voorkomen, te herstellen. Deze verplichting is overal van toepassing, dus ook waar je geen vergunning, melding voor nodig hebt.

Verboden:
Het is strikt verboden om holle wegen, graften, bronnen, historisch permanent grasland, moerassen…te wijzigen.

Voor meer informatie: www.natuurenbos.be/Home/Wetgeving_en_Subsidies/Wetgeving/Natuurdecreet.aspx

afdrukken