Ophalen van verloren gelopen of achtergelaten dieren

In samenwerking met de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden organiseert het stadsbestuur een permanente dienst van 24 uur op 24 uur, waarbij alle loslopende honden, katten of andere dieren worden opgehaald op het grondgebied van Borgloon, teneinde deze over te brengen naar de eigenaars van de dieren of het dierenasiel.

Er wordt een retributie gevestigd voor de opvang, de verzorging en de bewaring van loslopende en/of verdwaalde dieren.
De retributie is verschuldigd door de, op het ogenblik van de veiligstelling, rechtmatige eigenaar of houder van het betrokken dier.
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld op € 75,00 per tussenkomst van de vzw Dierenvrienden, eventueel verhoogd met de werkelijke verzorgingskosten door de dierenarts.

Het retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op het grondgebied van de gemeente ligt ter inzage op de milieudienst.

afdrukken