ZWERFKATTEN

Voor het uitvoeren van sterilisaties of castraties bij zwerfkatten beschikt het stadsbestuur over een overeenkomst met de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden.

U dient uw aanvraag voor de sterilistatie of castratie over te maken aan de milieudienst.
Deze dienst zal uw melding overmaken aan de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden.

De zwerfkatten zullen door de vzw Dierenvrienden Sint-Truiden worden gevangen, gestereliseerd en na revalidatie teruggeplaatst. Dit alles zal op een diervriendelijke manier gebeuren.

Om misbruiken te voorkomen heeft de vzw Dierenvrienden het recht om aanvragen te weigeren.

afdrukken