Inventaris bouwkundig erfgoed

Naast het beschermd erfgoed bestaan er - wat monumenten, landschappen of archeologische resten betreft - inventarissen die een goed overzicht geven van waardevol, maar niet beschermd onroerend erfgoed. Voor elk van deze inventarissen bestaan er min of meer vergevorderde initiatieven om de items die ze bevatten beter te behouden, bij voorkeur in samenwerking met andere beleidsniveau's (wetgeving op de ruimtelijke ordening, natuur, sociale huisvesting... ).

Via onderstaande link kan u terugvinden of uw pand is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
http://www.vioe.be/nl/inventarisatie/bouwkundigerfgoed?basis=|4|39

afdrukken