Monumentenwacht

Wist je dat de herstellings- of restauratiekosten voor een historisch gebouw aanzienlijk toenemen als je het werk zelfs maar één jaar uitstelt? Reden te meer om tijdig in te grijpen en verdere aftakeling te voorkomen! Monumentenwacht helpt jou daarbij. Deze organisatie werd immers opgericht om onderhoud te stimuleren en zo het behoud van waardevol erfgoed te bevorderen.
Monumentenwacht werkt met periodieke inspecties. Tijdens een inspectie wordt de bewaringstoestand van het gebouw onderzocht en eventueel ook het historisch interieur met de aanwezige kunstvoorwerpen. Het rapport dat je als eigenaar of beheerder ontvangt, bevat aanbevelingen voor onderhoud en herstel. Met dit toestandsrapport kan je zelf aan de slag of je kan een specialist – restauratiearchitect, aannemer of restaurateur – in de arm nemen. Het advies van Monumentenwacht is onafhankelijk en objectief. Je bent niet verplicht het te volgen. Maar wil je uw eigendom in stand houden en de kosten niet laten oplopen, dan is dat uiteraard wel aangewezen.
Ben je lid van Monumentenwacht, dan voeren de monumentenwachters regelmatig (om de twee à drie jaar) een bouwkundige en op verzoek een interieurinspectie van het gebouw uit. Ook het roerend erfgoed in dat interieur, zoals kunstobjecten, worden dan nagekeken. Na de inspectie ontvang je zo snel mogelijk een toestandsrapport. daarin vind je:
- Een overzicht van oorzaken en gevolgen van de vastgestelde schade;
- concrete aanbevelingen voor onderhoud en herstel;
- aanwijzigen inzake urgentie.
- foto's en een dakenplan verduidelijken het rapport en maken het makkelijker de gebreken te lokaliseren.
- het inspectierapport van Monumentenwacht wordt door de Vlaamse overheid aanvaard als onderdeel van het aanvraagdossier voor een onderhoudspremie voor beschermde monumenten.

Meer info omtrent de organisatie en de kostprijs van een lidmaatschap kan je terugvinden op http://www.monumentenwacht.be/

afdrukken