Premies voor onderhoud en restauratie

Om eigenaars e.a. betrokkenen te helpen om hun beschermd onroerend goed in goede staat te houden, bestaan onderhouds-, restauratiepremies. Daarnaast is ook fiscale aftrek voor werkzaamheden mogelijk.
Onderhoud op regelmatige basis vermindert de nood aan restauraties. Deze laatste zijn niet alleen duurder, ze betekenen ook onvermijdelijk een sterkere aantasting van de authenticiteit van een gebouw. Om die reden schuift de Vlaamse overheid nadrukkelijk het ’dagelijkse onderhoud‘ naar voor als eerstelijnszorg. De procedure voor het verkrijgen van een onderhoudspremie is om die reden ook bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden.
In bepaalde gevallen is restaureren uiteraard onvermijdelijk. In deze gevallen mag er zeker niet bespaard worden op kwaliteit – het is juist de bedoeling van de restauratie-werkzaamheden ervoor te zorgen dat het monument er weer vele jaren tegen kan. De restauratiepremie biedt ook voor deze projecten de nodige financiële ondersteuning.
Ook fiscale aftrek is mogelijk voor werkzaamheden aan beschermde monumenten.
Daarnaast kan voor werkzaamheden aan bouwkundig erfgoed in beschermde landschappen een premie worden toegekend.
Meer info kan u vinden op de website www.onroerenderfgoed.be

afdrukken