AGB Borgloon: Stroopfabrieksite

Gebruikersreglement van de stroopfabrieksite voor de organisatie van evenementen

Elk jaar vinden allerlei evenementen plaats op de Stroopfabrieksite te Borgloon. De jaarlijkse Stroopfeesten zijn een gekend voorbeeld hiervan. De Raad van Bestuur van het AGB Borgloon heeft in zitting van 24.11.2011 een gebruikersreglement aangenomen dat van toepassing is op alle evenementen die op de Stroopfabrieksite georganiseerd worden. Het dient als handleiding voor het indienen van aanvragen en tracht duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Erg belangrijk is dat het evenement dat u wil organiseren in overeenstemming moet zijn met de btw-regelgeving inzake autonome gemeentebedrijven. Artikelen 3 en 4 zijn in dit verband van bijzonder belang. Voor eventuele vragen in verband hiermee kan u steeds terecht bij de secretaris van het AGB Borgloon: Jan Carmans, 012 67 36 06. 

Stuur een e-mail naar het AGB Borgloon

Lees hier het gebruikersreglement 

afdrukken