Goedkeuring opheffing besluit gemeenteraad dd. 17.12.2013 betreffende belasting op de aanplakborden aanslagjaren 2014 tot en met 2019

gemeenteraad: 27.06.2017
bekendmaking: 28.06.2017
Opheffing besluit gemeenteraad d.d. 17.12.2013 betreffende belasting op de aanplakborden aanslagjaren 2014 tot en met 2019


Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat jaar 2018

Gemeenteraad: 19.12.2017
Bekendmaking: 23.01.2018
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de Staat jaar 2018 

Opcentiemen onroerende voorheffing van het Gewest jaar 2018

Gemeenteraad: 19.12.2017
Bekendmaking: 23.01.2018
Opcentiemen onroerende voorheffing van het Gewest jaar 2018 
 

Goedkeuring belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaar 2014 tot en met 2019 - herziening beslissing gemeenteraad dd. 23 mei 2017 (betreffende de dienst Burgerzaken)

Gemeenteraad: 24.04.2018
Bekendmaking: 09.05.2018 
Goedkeuring belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaar 2014 tot en met 2019 - herziening beslissing gemeenteraad dd. 23 mei 2017 
 

Goedkeuring belasting aanvragen van vergunningen, meldingen en attesten en afgifte van administratieve stukken in het kader van de omgevingsvergunning

Gemeenteraad: 23.05.2017
Bekendmaking: 30.05.2017
Goedkeuring belasting aanvragen van vergunningen, meldingen en attesten en afgifte van administratieve stukken in het kader van de omgevingsvergunning

Belasting op de bedeling aan huis van reclame aanslagjaren 2016 tot en met 2019

Gemeenteraad: 24.11.2015
Bekendmaking: 26.11.2015
Belasting op de bedeling aan huis van reclame aanslagjaren 2016 tot en met  2019Retributiereglement i.v.m. begraving, asverstrooiing of bijzetting in grafkelder/urnenkelder of columbarium - herziening beslissing gemeenteraad d.d. 20.12.2018

Gemeenteraad: 26.06.2018
Bekendmaking: 02.07.2018
Herziening retributiereglement d.d. 20.12.2016 i.v.m. begraving, asverstrooiing of bijzetting in grafkelderurnenkelder of columbarium


Gemeentelijk leegstandsreglement en gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaren 2016 tot en met 2019

Gemeenteraad: 20.12.2016
Bekendmaking: 28.12.2016
Gemeentelijk leegstandsreglement en gemeentelijke heffing op leegstaande woningen en gebouwen


Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen aanslagjaren 2014 tot en met 2019

Gemeenteraad: 17.12.2013
Bekendmaking: 09.01.2014
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen aanslagjaren 2014 tot en met 2019


Belasting op het in het gebruik nemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019

Gemeenteraad: 17.12.2013
Bekendmaking: 09.01.2014
Belasting op het in het gebruik nemen van het openbaar domein voor de  aanslagjaren 2014 tot en met 2019


Belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Gemeenteraad: 19.12.2017
Bekendmaking: 23.01.2018
Belasting voor het inzamelen en verwerken van  huishoudelijke  afvalstoffen 2018
Limburg.net - afvalreglement

Gemeenteraad: 17.12.2013
Bekendmaking: 09.01.2014
Limburg.net - goedkeuring afvalreglement

Reglement


Limburg.net - bekrachtiging tarievenreglement

Gemeenteraad: 17.12.2013
Bekendmaking: 09.01.2014
Limburg.net - bekrachtiging tarievenreglement

Reglement


Retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen huis-aan-huis

Gemeenteraad: 17.12.2013
Bekendmaking: 09.01.2014
Retributiereglement op het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en  vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen huis-aan-huis


Retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op het grondgebied van de gemeente

Gemeenteraad: 22.05.2007
Bekendmaking: 31.05.2007
Retributiereglement voor de opvang, verzorging en bewaring van loslopende dieren op het grondgebied van de gemeente


Retributiereglement inzake het parkeren in een blauwe zone

Gemeenteraad: 27.10.2015
Bekendmaking: 04.11.2015
Retributiereglement inzake het parkeren in een blauwe zone - herziening besluit 27.09.2011Belasting op de standplaatsen en andere plaatsen aanslagjaren 2014 tot en met 2019

Gemeenteraad: 17.12.2013
Bekendmaking: 09.01.2014
Belasting op de standplaatsen en andere plaatsen aanslagjaren 2014 tot en met  2019


Belasting op het weghalen van sluikstorten

Gemeenteraad: 26.04.2011
Bekendmaking: 04.05.2011
Belastingsreglement op het weghalen van sluikstorten


Retributiereglement i.v.m. werken uitgevoerd door gemeente

Gemeenteraad: 22.12.2009
Bekendmaking: 10.05.2010
Retributiereglement voor werken uitgevoerd door gemeente


Invoering retributiereglement inzake werken op openbaar domein door de nutsmaatschappijen

Gemeenteraad: 24.11.2015
Bekendmaking: 26.11.2015
Invoering retributiereglement inzake werken op het openbaar domein door de nutsmaatschappijen

Reglement op tweede verblijven

Gemeenteraad: 20.12.2016
Bekendmaking: 28.12.2016
Reglement op tweede verblijven - aanpassing besluit van 15 december 2015

afdrukken