Huishoudelijke reglementen

Herziening gemeentelijk huishoudelijk reglement dd. 26 mei 2009 op de begraafplaatsen

Gemeenteraad: 20.12.2016
Bekendmaking: 28.12.2016
Herziening gemeentelijk huishoudelijk reglement dd. 26 mei 2009 op de begraafplaatsen

Wijziging huishoudelijk reglement gemeenteraad (herziening besluit GR 26/01/2016)

Gemeenteraad: 27.06.2017
Bekendmaking: 04.07.2017
Gewijzigd huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (herziening besluit van 26.01.2017)

afdrukken