Bodemattest

Bodem

Het uitvoeringsbesluit van het decreet op bodemverontreiniging bepaalt dat bij iedere overdracht van een grond de verkoper een bodemattest moet aanvragen. Dit attest wordt opgemaakt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Van dit attest wordt verplichtend melding gemaakt in de akte.
Zonder dit attest kan een verkoop nietig verklaard worden.

afdrukken