De eigenlijke bouwwerken

Zelf uitvoeren van de bouwwerken:
Als alle formaliteiten vervuld zijn en je hebt je bouwvergunning en eventuele lening op zak, dan kunnen de bouwwerken beginnen. Let wel op met wie je op je werf toelaat. Niet iedereen mag onbetaald helpen aan de bouwwerken. Enkel familieleden tot en met de vierde graad voor zover ze geen uitkering genieten van werkloosheid of ziekenfonds kunnen meehelpen. Vrienden kunnen nooit ingezet worden.
In normale omstandigheden mag je werken voor eigen rekening uitvoeren, behalve als je werkloos bent of een uitkering van het ziekenfonds geniet. In het eerste geval moet je de R.V.A. om inlichtingen vragen vooraleer je met de bouwwerken begint, in het tweede geval is er geen enkele mogelijkheid.
Inneming openbare weg:
Tijdens de bouwwerken is het soms nodig gebruik te maken van het voetpad en/of de straat.
U moet dit altijd eerst melden bij de politie, waarna u zich naar de technische dienst begeeft voor het aanvragen van de nodige signalisatie (o.a. flikkerlicht bij nacht, …)
De bouwheer moet verder de nodige maatregelen nemen om beschadiging van het openbaar domein te voorkomen.
Bouwafval:
Het is verboden om bouwafval (en ander afval) te storten op het eigen terrein of op het terrein van andere eigenaars. Verbranden van afval op het bouwterrein is eveneens ten strengste verboden.
Voor grote hoeveelheden afval kan u een container huren. De plaatsing van een container op het openbaar domein moet eveneens worden gemeld aan de lokale politie. Op hun aanwijzen moet de nodige signalisatie aangebracht worden.

afdrukken