GECORO

De "GECORO" is de Gemeentelijke Commissie voor Ruimteijke Ordening. Dit is de adviesraad voor alle aangelegenheden inzake ruimteljike ordening van de Stad Borgloon.
De GECORO bestaat uit effectieve leden en plaatsvervangende leden.
Het secretariaat van de GECORO vind je op het Administratief Centrum, Speelhof 10, 3840 Borgloon. Alle adviezen en verslagen van de GECORO liggen ter inzage.
Indien jij interesse hebt om deel uit te maken van de GECORO en voor meer informatie ro@borgloon.be

afdrukken