Gewestplan en bijzondere plannen van aanleg Borgloon

De ruimtelijke ordening wordt vastgelegd in plannen van aanleg- gewestplannen, algemene en bijzondere plannen van aanleg – die opgemaakt zijn voor het Vlaams Gewest, de gemeente of een deel van de gemeente. Deze plannen zijn verzameld in het plannenregister dat ingekeken kan worden op de dienst ruimtelijke ordening.

Vroeger maakte de Vlaamse overheid gewestplannen. Gewestplannen zijn gekleurde bestemmingskaarten die vastleggen welke functies in een bepaald gebied toegelaten kunnen worden (bv. woongebied, industriegebied, agrarisch gebied, natuurgebied,…). De bestemming volgens het gewestplan zal een belangrijk criterium zijn voor het al dan niet toestaan van een stedenbouwkundige vergunning. Gewestplanwijzigingen worden echter niet meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen. Voor Borgloon is het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren van toepassing, goedgekeurd bij K.B. dd. 05-04-1977.

Lees hier de bestemming van uw perceel volgens het gewestplan


Een bijzonder plan van aanleg is een nog gedetailleerder ordeningsplan dan het gewestplan. Het legt voor een deel van het grondgebied van de gemeente specifieke voorschriften vast waaraan de bebouwing moet voldoen zoals kroonlijsthoogte, dakhelling, materiaalkeuze,… .
In Borgloon bevinden zich volgende BPA‘s:
- BPA Centrum nr.1a (Burchtheuvel) D 7020/5 KB van 20-05-1963
Opgeheven door Besluit vd Vlaamse Regering dd. 23-02-2001;
- BPA Uitbreidingszone nr. 2 D 7020/4 KB van 20-05-1963
Opgeheven door Besluit vd Vlaamse Regering dd. 23-02-2001;
- BPA Uitbreidingszone nr.2c (verkaveling Kogelstr) D 7020/4C BPA “Uitbreidingszone” nr. 2 gedeeltelijk gewijzigd MB van 29-04-1991;
- BPA Tongersesteenweg nr.3 D 7020/6 KB van 20-05-1963
Opgeheven door Besluit vd Vlaamse regering dd. 23-02-2001;
- BPA Dorpstraat-Hoepertingen nr. 1 D 7020/7 KB van 21-09-1979
Gedeeltelijk gewijzigd door BPA nr.1A (MB dd. 30-10-1991) en BPA nr. 1B (MB dd. 20-06-03);
- BPA Dorpstraat-Hoepertingen nr. 1A (IGL) D 7020/7A MB van 30-10-1991
Wijzigt een deel van BPA nr. 1 (KB dd. 21-09-1979); in herziening gesteld bij MB dd. 03-08-1989;
- BPA Dorpstraat-Hoepertingen nr. 1B (IGL) RP 990/73009/0072 MB 20-06-03
Wijzigt een deel van het BPA nr. 1 (KB 21-09-1979) en vervangt BPA nr. 1A (MB dd. 30-10-1991); (link naar voorschriften)
- BPA Uitbreiding fruitveiling D 7020/11 MB 07-06-1993;
- BPA Uitbreiding Looza D 7020/12 MB 21-09-1992;
- BPA AGO-Hoepertingen (voetbalveld) D 7020/13 MB 16-12-1996; (link naar voorschriften)
- sectoraal BPA zonevreemde bedrijven (fase 1: Looza) RP.2.26/73009/101.1 MB 27-10-2000;
- sectoraal BPA zonevreemde recreatie MB 25-03-2005;

Lees hier meer over het BPA Graaf Lodewijk
RP 9.90/73009/015.0 MB 27-05-2005;

sectoraal
- sectoraal BPA zonevreemde bedrijven (fase 2: Ready Beton, Loth, Hemar Construct en Lux) RP 2.26/73009/102.1 MB 06-10-2006;

afdrukken